David Robert BOWE : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre Životné prostredie, zdravie verejnosti, spotrebitelskú politiku
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Dočasný výbor pre humánnu genetiku a ďalšie nové technológie v modernej medicíne
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Náhradník 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre priemysel, externý obchod , výskum, energiu
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre priemysel, zahraničný obchod, výskum a energetiku

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council directive on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Directive 90/220/EEC - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0032/2001 -  
-
ENVI 
Report on implementation of Directive 96/59/EEC on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)- Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0379/2000 -  
-
ENVI 
Recommendation for second reading on the Council common position adopting a European Parliament and Council Directive on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0083/2000 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku