Edward CZESAK : Domovská stránka 

Podpredseda 

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Osobitný výbor pre terorizmus 

Náhradník 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

Nedávne činnosti 

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Rozmach neofašistického násilia v Európe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt