Rui AMARAL : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 26-01-1992 : Skupina liberálov a demokratických reformistov - Podpredseda
 • 27-01-1992 / 18-07-1994 : Skupina liberálov a demokratických reformistov - Člen

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Social Democrata (Portugalsko)

Predseda 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre dopravu a turistiku

Podpredseda 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre dopravu a turistiku

Člen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy s Cyprom
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN a Mediparlamentnou organizáciou ASEAN (AIPO) a Kórejskou republikou
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN a Mediparlamentnou organizáciou ASEAN (AIPO) a Kórejskou republikou
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN a Mediparlamentnou organizáciou ASEAN (AIPO) a Kórejskou republikou

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre sociálne záležitosti, zamestnanost a pracovné prostredie
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 10-05-1990 / 18-02-1991 : Výbor pre politické záležitosti
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s Austráliou a Novým Zélandom