John HUME : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen
  • 08-03-2000 / 16-01-2002 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen predsedníctva
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen predsedníctva

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Social Democratic and Labour Party (Northern Ireland) (Spojené kráľovstvo)

Člen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a turistiku
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a cestovný ruch

Náhradník 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie on racism, xenophobia and anti-Semitism EN  
- P5_DCL(2000)0019 - Premlčané  
Sir Graham WATSON , Daniel COHN-BENDIT , François BAYROU , John HUME , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Dátum začatia : 14-11-2000
Platné do : 14-02-2001
Počet signatárov : 211 - 14-02-2001