Geoffrey W. HOON : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Skupina socialistov - Člen

Národné strany 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Predseda 

 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou

Podpredseda 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre overovanie poverovacích listín

Člen 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov

Náhradník 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu