Geoffrey W. HOON : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Skupina socialistov - Člen
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Predseda 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy so Spojenými štátmi

Člen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov
 • 15-09-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre rokovací poriadok, overovanie poverovacích listín a imunity
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 15-01-1992 / 16-03-1992 : Delegácia pre vztahy s krajinami Mashrequ
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 13-02-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom