Paul F. HOWELL : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 30-04-1992 : Európska demokratická skupina - Člen
 • 01-05-1992 / 18-07-1994 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre polnohospodárstvo, loviská rýb a rozvoj vidieka
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy so Zväzom sovietskych socialistických republík
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s republikami Spolocenstva nezávislých štátov (CIS)
 • 15-01-1992 / 13-09-1993 : Výbor pre regionálnu politiku, Regionálne plánovanie a vztahy s regioinálnymi a miestnymi úradmi
 • 04-05-1992 / 18-07-1994 : Podvýbor pre rybolovné oblasti
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s republikami Spolocenstva nezávislých štátov (CIS)
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s republikami Spolocenstva nezávislých štátov (CIS)

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre politické záležitosti
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre polnohospodárstvo, rybolovné oblasti a rozvoj vidieka
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
 • 06-09-1993 / 18-07-1994 : Výbor pre zahranicné záležitosti a bezpecnost
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom