Peter BEAZLEY : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 30-04-1992 : Európska demokratická skupina - Člen
 • 01-05-1992 / 18-07-1994 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Spojené kráľovstvo)

Podpredseda 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN a Kórejskou republikou

Člen 

 • 26-07-1989 / 15-09-1989 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN a Mediparlamentnou organizáciou ASEAN (AIPO) a Kórejskou republikou
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN a Mediparlamentnou organizáciou ASEAN (AIPO) a Kórejskou republikou
 • 13-09-1993 / 18-07-1994 : Výbor pre regionálnu politiku, Regionálne plánovanie a vztahy s regioinálnymi a miestnymi úradmi
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN a Mediparlamentnou organizáciou ASEAN (AIPO) a Kórejskou republikou

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy
 • 26-05-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor ES-Európsky hospodársky priestor
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor ES-Európsky hospodársky priestor