Nicholas BETHELL : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 29-09-2003 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 29-09-2003 : Conservative and Unionist Party (Spojené kráľovstvo)

Podpredseda 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Polsko
  • 07-02-2002 / 24-09-2003 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko

Člen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre Zahranicné záležitosti, ludské práva, spolocnú bezpecnostnú a obrannú politiku
  • 17-01-2002 / 29-09-2003 : Výbor pre občianske práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Náhradník 

  • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Slovenská republika
  • 17-01-2002 / 29-09-2003 : Výbor pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku
  • 07-03-2002 / 12-03-2002 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Slovenská republika
  • 13-03-2002 / 29-09-2003 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Poľsko

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Motion for a resolution on the jailing of Russian military journalist Grigorii Pasko and the closure of TV‑6 EN  
- B5-0067/2002  

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku