Richard A. BALFE : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 18-12-2001 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen
 • 19-12-2001 / 05-03-2002 : nezaradení poslanci
 • 06-03-2002 / 07-03-2002 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 05-03-2002 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)
 • 06-03-2002 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Spojené kráľovstvo)

Kvestor 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Európsky parlament
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Európsky parlament
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kvestori
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Kvestori
 • 17-01-2002 / 29-05-2002 : Výbor pre rozvoj a spoluprácu
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného parlamentného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou(ACP-EU)
 • 08-04-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre petície

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 15-02-2000 : Výbor pre slobody a práva obcanov, spravodlivost a vnútorné záležitosti
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Turecko
 • 15-05-2001 / 14-01-2002 : Výbor pre petície
 • 17-01-2002 / 05-03-2002 : Výbor pre petície
 • 07-02-2002 / 05-03-2002 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Cyprus
 • 22-05-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 30-05-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre rozvoj a spoluprácu

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku