Christopher BEAZLEY : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 07-01-2008 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen
 • 08-01-2008 / 18-11-2008 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen predsedníctva
 • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Rumunsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-03-2007 / 02-09-2007 : Delegácia pre vzťahy s Indiou

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 20-10-2004 : Výbor pre právne veci
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Bulharsko
 • 16-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
 • 31-01-2007 / 08-02-2007 : Výbor pre právne veci
 • 09-02-2007 / 14-03-2007 : Výbor pre rozvoj
 • 15-03-2007 / 16-01-2008 : Výbor pre medzinárodný obchod

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k environmentálnemu vplyvu plánovaného plynovodu v Baltskom mori, ktorý má prepojiť Rusko a Nemecko  
- AFET_AD(2008)402651 -  
-
AFET 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o návrhu transparentného označovania poskytujúceho správne informácie o pôvode, kvalite a sledovateľnosti potravín  
- P6_DCL(2009)0008 - Premlčané  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Dátum začatia : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 301 - 08-05-2009
Písomné vyhlásenie o vyhlásení 23. augusta za Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmu  
- P6_DCL(2008)0044 - Prijaté  
Marianne MIKKO , Christopher BEAZLEY , Inese VAIDERE , Zita GURMAI , Alexander Nuno PICKART ALVARO  
Dátum začatia : 07-05-2008
Platné do : 09-09-2008
Prijaté (dátum) : 23-09-2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0439
Počet signatárov : 409 - 10-09-2008

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.