Bouke BEUMER : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Christen Democratisch Appèl (Holandsko)

Predseda 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku

Člen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s Japonskom

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 12-10-1990 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 12-10-1990 / 14-01-1992 : Výbor pre sociálne záležitosti, zamestnanost a pracovné prostredie
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu
 • 11-03-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy so Švédskom
 • 27-04-1992 / 18-07-1994 : Podvýbor pre menové záležitosti
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor ES-Švédsko
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Švédsko