Alexandros ALAVANOS : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica - Člen

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (Grécko)

Predseda 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Bulharsko

Člen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, médiá, šport
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konferencia predsedov delegácií
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, média a šport
  • 07-02-2002 / 14-04-2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre Zahranicné záležitosti, ludské práva, spolocnú bezpecnostnú a obrannú politiku
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Výbor pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report Commission's communication to the Council and the European Parliament: "Designing tomorrow's education - Promoting innovation with new technologies" - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0299/2000 -  
-
CULT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku