Paraskevas AVGERINOS : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Skupina socialistov - Člen

Národné strany 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grécko)

Podpredseda 

 • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy s Cyprom
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy s Cyprom
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie

Člen 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre rokovací poriadok, overovanie poverovacích listín a imunity
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy s Cyprom

Náhradník 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela