Paraskevas AVGERINOS : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Skupina socialistov - Člen
 • 21-04-1993 / 25-10-1993 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen
 • 26-10-1993 / 18-07-1994 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grécko)

Predseda 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy s Juhosláviou
 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s Republikou Juhoslávia
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s republikami bývalej Juhoslávie
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s republikami bývalej Juhoslávie

Podpredseda 

 • 26-10-1993 / 18-07-1994 : Európsky parlament
 • 26-10-1993 / 18-07-1994 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu

Člen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 15-01-1992 / 12-02-1992 : Delegácia pre vztahy s Republikou Juhoslávia
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre zahranicné záležitosti a bezpecnost
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Podvýbor pre ludské práva

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre politické záležitosti
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s Kanadou
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s Kanadou
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s Kanadou