Fernand H.J. HERMAN : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 19-07-1994 / 28-11-1994 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen
 • 29-11-1994 / 19-07-1999 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Parti social-chrétien (Belgicko)

Člen 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Podvýbor pre menové záležitosti
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN, juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN, juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN, juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Podvýbor pre menové záležitosti
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN, juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN, juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou

Náhradník 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre rokovací poriadok, overovanie poverovacích listín a imunity
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre rokovací poriadok, overovanie poverovacích listín a imunity