Giorgio ALMIRANTE : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 24-07-1984 / 23-05-1988 : Skupina Európskej pravice - Člen

Národné strany 

  • 24-07-1984 / 23-05-1988 : Movimento sociale italiano - Destra nazionale (Taliansko)

Člen 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
  • 21-01-1987 / 23-05-1988 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti

Náhradník 

  • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy
  • 16-04-1986 / 20-01-1987 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
  • 21-01-1987 / 23-05-1988 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy