Emma BONINO : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Lista Emma Bonino (Taliansko)

Podpredsedníčka 

 • 20-09-2004 / 27-04-2006 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku

Člen 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 21-07-2004 / 27-04-2006 : Výbor pre zahraničné veci
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku

Náhradníčka 

 • 22-07-2004 / 27-04-2006 : Výbor pre rozpočet
 • 13-09-2004 / 27-04-2006 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 15-09-2004 / 27-04-2006 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 16-09-2004 / 27-04-2006 : Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Freedom of action of NGOs in the Northern Caucasus and effectiveness of EU humanitarian aid EN  
- E-0367/2006 - Komisia  

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie k rozhodnutiu o otvorení rokovaní s Tureckom, ktoré má byť prijaté na schôdzi Európskej rady v decembri 2004  
- P6_DCL(2004)0040 - Premlčané  
Emma BONINO , Daniel COHN-BENDIT , Bronisław GEREMEK , João de Deus PINHEIRO , Michel ROCARD  
Dátum začatia : 13-10-2004
Platné do : 13-01-2005
Počet signatárov : 162 - 13-01-2005

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.