Felice IPPOLITO : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 24-07-1984 / 18-06-1987 : Skupina komunistov a spojencov - Člen
 • 19-06-1987 / 24-07-1989 : Skupina liberálov a demokratických reformistov - Spojenec

Národné strany 

 • 24-07-1984 / 18-06-1987 : Indipendenti di sinistra (Taliansko)
 • 19-06-1987 / 24-07-1989 : Partito repubblicano italiano (Taliansko)

Podpredseda 

 • 21-01-1987 / 26-10-1987 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou

Člen 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu

Náhradník 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 07-09-1984 / 10-07-1985 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti