Karl-Heinz HOFFMANN : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Podpredseda 

 • 26-07-1984 / 23-09-1984 : Výbor pre Dopravu

Člen 

 • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre Dopravu
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy s Kanadou
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy s Kanadou
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Delegácia pre vztahy s Kanadou
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre dopravu a turistiku
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy s Kanadou

Náhradník 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu