Wilhelm F.T. HAHN : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 24-07-1984 / 03-10-1987 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

  • 24-07-1984 / 03-10-1987 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Podpredseda 

  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ázie
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ázie

Člen 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport
  • 21-01-1987 / 03-10-1987 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport

Náhradník 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu