Leslie J. HUCKFIELD : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Skupina socialistov - Člen

Národné strany 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Podpredseda 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre Dopravu

Člen 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre rokovací poriadok, overovanie poverovacích listín a imunity
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti

Náhradník 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu
  • 24-10-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre rokovací poriadok a petície
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre dopravu a turistiku