Rüdiger HITZIGRATH : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 18-12-1984 / 24-07-1989 : Skupina socialistov - Člen

Národné strany 

  • 18-12-1984 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemecko)

Podpredseda 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre petície

Člen 

  • 18-01-1985 / 20-01-1987 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy
  • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy s Rakúskom
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy s Rakúskom
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy

Náhradník 

  • 15-01-1985 / 20-01-1987 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
  • 15-01-1985 / 20-01-1987 : Výbor pre Dopravu
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre polnohospodárstvo, loviská rýb a rozvoj vidieka