Benedikt HÄRLIN : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve - Člen

Národné strany 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Bündnis 90/die Grünen (Nemecko)

Člen 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy so Spojenými štátmi
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy so Spojenými štátmi
  • 21-01-1987 / 13-09-1988 : Delegácia pre vztahy so Zväzom sovietskych socialistických republík
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu

Náhradník 

  • 13-12-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost