Carlos ABOIM INGLEZ : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Skupina komunistov a spojencov - Člen

Národné strany 

  • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Partido Comunista Português (Portugalsko)

Člen 

  • 26-10-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku

Náhradník 

  • 26-10-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie