Elise C.A.M. BOOT : 1. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 17-07-1979 / 23-10-1983 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Členka
  • 24-10-1983 / 23-07-1984 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Členka predsedníctva

Národné strany 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Christen Democratisch Appèl (Holandsko)

Predsedníčka 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Delegácia pre vztahy so Švajciarskom

Člen 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Výbor pre rokovací poriadok a petície
  • 10-12-1979 / 31-12-1980 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EHS-Grécko