Elise C.A.M. BOOT : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 24-07-1984 / 08-09-1985 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Členka
 • 09-09-1985 / 05-04-1987 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Členka predsedníctva
 • 06-04-1987 / 22-06-1989 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Členka
 • 23-06-1989 / 24-07-1989 : nezaradení poslanci

Národné strany 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Christen Democratisch Appèl (Holandsko)

Predsedníčka 

 • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy s krajinami východnej Európy
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy s krajinami východnej Európy

Podpredsedníčka 

 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy s krajinami Východnej Európy - skupina I

Člen 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre rokovací poriadok a petície
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre rokovací poriadok, overovanie poverovacích listín a imunity
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
 • 20-02-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre petície

Náhradníčka 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre práva žien
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre práva žien