Beate Ann BROOKES : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Európska demokratická skupina - Členka

Národné strany 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Conservative and Unionist Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu
 • 21-01-1987 / 20-02-1987 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport
 • 20-02-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie

Náhradníčka 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre práva žien
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre polnohospodárstvo, loviská rýb a rozvoj vidieka
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre práva žien
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre politické záležitosti