Georges de BRÉMOND d'ARS : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 19-07-1994 / 28-11-1994 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen
 • 29-11-1994 / 12-03-1997 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen predsedníctva
 • 13-03-1997 / 30-06-1999 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

 • 19-07-1994 / 21-10-1995 : Union pour la démocratie française - Clubs Perspectives et Réalités (Francúzsko)
 • 22-10-1995 / 30-06-1999 : Union pour la démocratie française - Parti populaire pour la démocratie française (Francúzsko)

Člen 

 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Docasný výbor pre zamestnanost
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Madarsko
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Madarsko
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Madarsko

Náhradník 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 12-09-1994 / 29-04-1996 : Podvýbor pre menové záležitosti
 • 29-05-1995 / 15-01-1997 : Výbor pre rybolovné oblasti
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Výbor pre rybolovné oblasti
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Podvýbor pre menové záležitosti
 • 16-01-1997 / 30-06-1999 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Rumunsko