Dominique BAUDIS : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 22-06-2011 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 22-06-2011 : Union pour un Mouvement Populaire (Francúzsko)

Podpredseda 

  • 16-07-2009 / 22-06-2011 : Výbor pre zahraničné veci

Člen 

  • 16-09-2009 / 22-06-2011 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
  • 16-09-2009 / 22-06-2011 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 22-06-2011 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 16-09-2009 / 22-06-2011 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít