Heinrich AIGNER : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 24-07-1984 / 24-03-1988 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen predsedníctva

Národné strany 

  • 24-07-1984 / 24-03-1988 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Nemecko)

Predseda 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
  • 21-01-1987 / 24-03-1988 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu

Člen 

  • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy so Spojenými štátmi
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy so Spojenými štátmi

Náhradník 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre rozpocty
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
  • 21-01-1987 / 24-03-1988 : Výbor pre rozpocty