Antonino BUTTAFUOCO : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Skupina Európskej pravice - Zástupca pokladníka

Národné strany 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Movimento sociale italiano - Destra nazionale (Taliansko)

Podpredseda 

  • 23-05-1985 / 20-01-1987 : Výbor pre Dopravu
  • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Delegácia pre vztahy s Japonskom
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy s Austráliou a Novým Zélandom

Člen 

  • 26-07-1984 / 22-05-1985 : Výbor pre Dopravu
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy s Austráliou a Novým Zélandom
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy s Austráliou a Novým Zélandom
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre dopravu a turistiku

Náhradník 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre polnohospodárstvo, loviská rýb a rozvoj vidieka