Roland BLUM : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-03-1986 / 03-04-1987 : Skupina liberálov a demokratických reformistov - Člen

Národné strany 

  • 20-03-1986 / 03-04-1987 : Union pour la démocratie française (Francúzsko)

Člen 

  • 09-06-1986 / 20-01-1987 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu
  • 21-01-1987 / 03-04-1987 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela