Hubert Jean BUCHOU : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 04-04-1987 / 24-07-1989 : Skupina Európskej demokratickej aliancie - Člen

Národné strany 

  • 04-04-1987 / 24-07-1989 : Rassemblement pour la République (Francúzsko)

Člen 

  • 08-04-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre polnohospodárstvo, loviská rýb a rozvoj vidieka

Náhradník 

  • 08-04-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie