José Miguel BUENO VICENTE : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Skupina socialistov - Člen
 • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Skupina socialistov - Člen

Národné strany 

 • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)
 • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)

Člen 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy s Výborom poslancov parlamentu EFTA
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy s Nórskom

Náhradník 

 • 14-01-1986 / 20-01-1987 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie