Aldo BONACCINI : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Skupina komunistov a spojencov - Člen

Národné strany 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito comunista italiano (Taliansko)

Člen 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy s Izraelomom
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy s Izraelomom
  • 21-01-1987 / 26-10-1987 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ázie
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku

Náhradník 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu
  • 10-10-1984 / 16-01-1985 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu