Philipp von BISMARCK : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Podpredseda 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku

Člen 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy s krajinami Východnej Európy - skupina I

Náhradník 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre politické záležitosti