Robert C. BATTERSBY : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 24-07-1984 / 05-04-1987 : Európska demokratická skupina - Člen
 • 06-04-1987 / 24-07-1989 : Európska demokratická skupina - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Conservative and Unionist Party (Spojené kráľovstvo)

Podpredseda 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy so Zväzom sovietskych socialistických republík

Člen 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre polnohospodárstvo, loviská rýb a rozvoj vidieka
 • 16-11-1984 / 16-01-1986 : Výbor pre práva žien

Náhradník 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
 • 18-02-1986 / 20-01-1987 : Výbor pre práva žien
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre polnohospodárstvo, loviská rýb a rozvoj vidieka