Louis BAILLOT : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 30-04-1986 / 24-07-1989 : Skupina komunistov a spojencov - Člen

Národné strany 

  • 30-04-1986 / 24-07-1989 : Parti communiste français (Francúzsko)

Člen 

  • 16-05-1986 / 20-01-1987 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy so Zväzom sovietskych socialistických republík

Náhradník 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre politické záležitosti