Dario ANTONIOZZI : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 24-07-1984 / 05-04-1987 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen
 • 06-04-1987 / 24-07-1989 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Democrazia cristiana (Taliansko)

Člen 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre politické záležitosti
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre politické záležitosti
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy s Nórskom
 • 10-04-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou

Náhradník 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov