Monique BADÉNES : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 06-01-1989 / 24-07-1989 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Členka

Národné strany 

  • 06-01-1989 / 24-07-1989 : Union pour la démocratie française (Francúzsko)

Člen 

  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy s Kanadou

Náhradníčka 

  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Výbor pre práva žien
  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela