Gérard BENHAMOU : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 09-09-1987 / 24-07-1989 : Skupina liberálov a demokratických reformistov - Člen

Národné strany 

  • 09-09-1987 / 24-07-1989 : Parti radical (Francúzsko)

Člen 

  • 14-10-1987 / 13-06-1988 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost
  • 13-06-1988 / 24-07-1989 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport

Náhradník 

  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost
  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy