Hans-Joachim BECKMANN : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 15-08-1988 / 24-07-1989 : Skupina socialistov - Člen

Národné strany 

  • 15-08-1988 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemecko)

Člen 

  • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu

Náhradník 

  • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Výbor pre polnohospodárstvo, loviská rýb a rozvoj vidieka
  • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu