Sylvester BARRETT : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Skupina Európskej demokratickej aliancie - Člen

Národné strany 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Fianna Fáil Party (Írsko)

Podpredseda 

 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegácia pre vztahy s krajinami strednej Ameriky a skupiny Contadora
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegácia pre vztahy s krajinami strednej Ameriky a skupiny Contadora
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy s Kanadou

Člen 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Delegácia pre vztahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie

Náhradník 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre polnohospodárstvo, loviská rýb a rozvoj vidieka
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost