Pedro ARGÜELLES SALAVERRIA : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Európska demokratická skupina - Člen

Národné strany 

  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Alianza Popular (AP) (Španielsko)

Člen 

  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy so Zväzom sovietskych socialistických republík

Náhradník 

  • 14-10-1987 / 20-04-1989 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela