Werner AMBERG : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 13-02-1987 / 24-07-1989 : Skupina socialistov - Člen

Národné strany 

  • 13-02-1987 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemecko)

Člen 

  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre regionálnu politiku a regionálne plánovanie
  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre petície

Náhradník 

  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost