Jean-Pierre ABELIN : 2. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Union pour la démocratie française (Francúzsko)

Člen 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 11-02-1985 / 31-01-1986 : Delegácia pre spolocný výbor Európskeho parlamentu / Španielskych kortes
 • 21-01-1987 / 13-10-1987 : Výbor pre rozpocty
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegácia pre vztahy so Zväzom sovietskych socialistických republík
 • 14-10-1987 / 10-10-1988 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, informácie a šport
 • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku

Náhradník 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost
 • 21-01-1987 / 09-10-1988 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre polnohospodárstvo, loviská rýb a rozvoj vidieka
 • 21-07-1987 / 24-07-1989 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost