Rogério BRITO : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 19-12-1991 / 26-10-1993 : Zjednotená lavica - Člen

Národné strany 

  • 19-12-1991 / 26-10-1993 : Coligação Democrática Unitária: Partido Comunista Português (PCP) (Portugalsko)

Člen 

  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
  • 15-01-1992 / 26-10-1993 : Výbor pre dopravu a turistiku
  • 11-02-1993 / 26-10-1993 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom

Náhradník 

  • 15-01-1992 / 26-10-1993 : Výbor pre regionálnu politiku, Regionálne plánovanie a vztahy s regioinálnymi a miestnymi úradmi
  • 28-01-1992 / 26-10-1993 : Podvýbor pre rybolovné oblasti
  • 27-02-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu
  • 11-02-1993 / 26-10-1993 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu