José APOLINÁRIO : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 19-07-1994 / 14-11-1995 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen
 • 15-11-1995 / 03-02-1997 : Skupina Strany európskych socialistov - Člen predsedníctva
 • 04-02-1997 / 02-10-1998 : Skupina Strany európskych socialistov - Podpredseda

Národné strany 

 • 19-07-1994 / 02-10-1998 : Partido Socialista (Portugalsko)

Kvestor 

 • 15-11-1995 / 13-01-1997 : Európsky parlament
 • 15-11-1995 / 13-01-1997 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu

Člen 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN, juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN, juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou
 • 15-11-1995 / 13-01-1997 : Kvestori
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou
 • 16-01-1997 / 02-10-1998 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 16-01-1997 / 02-10-1998 : Výbor pre rybolovné oblasti
 • 14-10-1997 / 02-10-1998 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou

Náhradník 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre rybolovné oblasti
 • 16-01-1997 / 02-10-1998 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka