John FLACK : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Náhradník 

Výbor pre rybárstvo 
Delegácia pre vzťahy s Japonskom 

Kontakt